开化县
kāi huà xiàn
HSK 5
  • Kaihua county in Quzhou 衢州[Qu2 zhou1], Zhejiang